Välkommen till Sveriges nya smarta tjänst för att publicera egna nyheter. Som användare av Yodo CMS för hemsidor och intranät eller presstjänsten SvenskPress.se publicerar ni era nyheter fritt här på Sveriges nya nyhetstjänst YodoNews

Eva Cooper om Gävles näringslivsprogram

Eva Cooper om Gävles näringslivsprogram

31/1 kl. 23:15

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till Eva Cooper.

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande?
– Ofta har politiker en mer positiv syn på det lokala företagsklimatet, än vad företagare har. 

Företagarna jobbar stenhårt med att sprida budskapet att företagare är välfärdsbyggare och jobbskapare. Och med en god företagarpolitik så får politikerna både en förbättrad arbetsmarknad och en budget för att finansiera välfärden.

Men om jag ska ge ett konkret exempel: minska regelbördan! Fokusera till exempel på köer. Långa väntetider riskerar företagens verksamheter, särskilt för mindre företag som i högre grad är beroende av att ärendehanteringar inte tar för lång tid. Därför måste handläggningstiden för utfärdande av tillstånd förkortas. I de fall ansökningar saknar information bör man be om komplettering och inte avslå ansökan. Avgifter för tillsyn ska endast faktureras vid utförd service. Ett Gävle där det går snabbt och enkelt att få beslut - där har vi något att konkurrera med!

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– Det finns flera viktiga sätt för att förbättra kompetensförsörjningen, inte minst genom samverkan mellan skola och näringsliv och samverkan mellan högskola och näringsliv. Många företag efterfrågar en bättre matchning av utbildningarna som ges och arbetsmarknadens behov. Det är även viktigt att unga får praktiska erfarenheter medan de går i skolan, till exempel genom prao.

Hela åtta av tio företagare har problem med att hitta rätt arbetskraft. Företag som vill växa – eller hålla verksamheten i gång under hela året – hindras av problemen med kompetensförsörjningen. Ett besvär som dessutom har vuxit till att bli det absolut största tillväxthindret de senaste åren. Men har vi ett sådant felmatchat utbildningsväsende? Nej. Det som är absolut viktigast och samtidigt absolut svårast för företagare som ska rekrytera är att hitta arbetssökande med rätt attityd, som är ansvarstagande och självgående. Dessa tre faktorer väger tyngst oberoende av bransch, företagets storlek eller geografiska placering. 

Så varför svarar jag då ändå samverkan? Därför att genom att bland annat ha praktik under studietiden så får elever och studenter bättre förståelse för hur det fungerar på en arbetsplats. Varför det faktiskt spelar roll om man kommer tid. Gävle har en bra plattform för samverkan genom Trossen, det är rätt inslagen väg. 

3. Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?
– Det fanns en gammal rekryteringskampanj för HiG i tunnelbanan: Endast 80 min från T-centralen. Den har fastnat hos mig! Och något liknande var även unga UF-alumner inne på när de pitchade idéer på detta tema. Vänd på att vi ligger nära Stockholm - det är Stockholm som ligger nära Gävle. 

Det finns så mycket styrka i platsen, bra infrastruktur, prisvärda boenden och strategiskt läge. Tänk att också kunna lägga till en kraftfull nollvision på knölig administration och köer till handläggning på det! 

Vad tycker du personligen är den punkt där vi kan förbättra oss mest?
– Svårt att komma förbi dåliga resultat när det gäller attityder till företagande. Hur gör vi Gävle större och bättre? En resa som börjar hos var och en. 

Namn: Eva Cooper
Ålder: 37 år
Titel: Regionchef Gävleborg och Dalarna
Organisation/parti: Företagarna

Denna artikel är publicerad på YodoNews via Yodo News.

Joe Formgren

Joe Formgren

Gestrike Media AB

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2007-04-21

Joe Formgren är reklamman, marknadsförare och kommunikationsstrateg. Grundare av SvenskPress.se genom Gestrike Media AB och delägare i Precis Rek... Läs mer

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna artikel, du kan bli den första!

Publicera

Mer läsning

Google översättning

Senaste nytt

Hjälp

Stäng