Träffen skedde i Mellansvenska Handelskammarens lokaler i Gävle efter en initial lunch på Gävle Konserthus. Från fondens styrelse deltog medgrundaren Ove Anonsen, ordförande Peter Candell samt styrelseledamoten Tommy Bergström.
– En oerhört inspirerande träff med entreprenörerna som beviljats anslag under 2022. Att höra deras energi och drivkraft när de berättar om sina företag gör att man blir väldigt glad och hoppfull gällande återväxten bland duktiga företagare i Gävleborg, säger Peter Candell.

Nästa tisdag så kommer de tre återstående företagen från Hälsingland att få sina diplom i Propells lokaler, Hudiksvall.
– Extra kul att 2022 blev ett rekordår för ansökningar till fonden med hela 33 ansökningar och att vi kunde göra största utdelningen någonsin till sammanlagt åtta anslagsmottagare, säger Tommy Bergström.

– Ett motiverande evenemang med företagen som beviljats anslag av Ahlgrensfonden och som mottog välförtjänta diplom. Företagens egna presentationer gjorde starkt intryck på oss i fondens styrelse. Särskilt vad avser deras driv, engagemang och passion för att utveckla sina företag. Allt i linje med donatorernas anda, hälsar Ove Anonsen.

– Det var jättetrevligt att träffa de från Ahlgrens donationsfond och de andra företagens representanter. Det är alltid så intressant att diskutera erfarenheter och utmaningar med andra regionala bolag. Med hjälp av bidraget kommer vi jobba mot en etablering på den tyska marknaden under 2023, det arbetet ser vi verkligen fram emot!
Axel Skyttner, T&S Engineering Intelligence


De som mottog diplom är följande företag:

Lovisa of Sweden (Gävle)
Lovisa of Sweden är ett designbolag som riktat in sig på innovationer och i synnerhet produkter för utomhuskontor och utomhusklassrum. Bolaget har idag tre produkter och fler innovationer är på gång. Produkterna har en tydlig miljöprofil med värmebehandlad svensk furu samt återvunnet stål. Tillverkning sker enbart i Gävleborg.

Nitiu AB (Gävle)
Nitiu är ett företag som jobbar med att utveckla tekniska lösningar för att skapa regional konkurrensfördel för sin regionala marknad, den gröna omställningen och sina samarbetspartners. Nitiu arbetar främst med utveckling av storskalig energilagring i form av vätgas.

T&S Engineering Intelligence (Valbo)
Företaget har utvecklat två produkter för tillverkningsindustrin, automatisk ritningsgranskning samt CAD-sök som bygger på en teknik att förstå och tolka ritningar på liknande sätt som människor läser dem. Automatisk ritningsgranskning kan liknas vid ett rättstavningsprogram för ritningar medan CAD-sök identifierar liknande ritningar som tagits fram tidigare där konstruktören kan använda tidigare arbete för nya projekt.

Recykling AB (Gävle)
Tillverkning och försäljning av egna produkter samt även private label och legotillverkning av rengöringsmedel till pappersbruk, sågverk, saneringsfirmor, mm. Det egna varumärket Descalon är en av få produkter på marknaden som är både effektiv och har väldigt låg miljöpåverkan.

Myoroface AB (Hudiksvall)
Myoroface erbjuder det revolutionerande och patenterade träningsverktyget IQoro som behandlar grundorsaken till de globala folksjukdomarna reflux (halsbränna), snarkning och sväljsvårigheter. Med 90 sekunders daglig träning med IQuoro, baserat på klinisk forskning kan vården förändras, utan kirurgi eller pharma. Förutom att livskvalitén förbättras för de drabbade innebär produkten stora kostnadsbesparingar för sjukvård och samhälle.


Dessa företag träffas med medlemmar från styrelsen och får sina diplom i Propells lokaler, Hudiksvall 17/1. Media är välkomna.

LimeArc Processes AB (Hudiksvall)
Företagets innovation ersätter fossil- och biobränslen med klimatneutral el. Elektriskt genererad gasplasma bedöms revolutionera massaindustrins kemikaliåtervinning. Plasmatekniken har utvecklats inom stålindustrin sedan 70-talet men tillämpningen inom pappers- och massaindustrin är ny och företaget har säkrat tillgång till världsledande kompetens inom plasma.

Winteria AB (Hudiksvall)
Winteria AB är en innovationsledare inom kvalitetssäkring av svets. Genom avancerade algoritmer och en SaaS-lösning förändrar företaget hur marknaden tänker kring produktkvalitet. Bolagets produkter och tjänster ligger i den absoluta framkanten och förser kunder och partners med verktygen de behöver för att säkerställa rätt kvalitet samtidigt som man möjliggör besparingar i form av både kostnad och tid.

Enava AB (Ljusdal)
Idag saknar 2,1 miljarder människor tillgång till rent vatten och sanitet. Enava arbetar som katalysator för att bättre skydda, rena och använda vårt vatten hållbart samt med att hitta lösningar för att säkra och effektivisera hantering av vatten- samt sanitetssystem. Smarta produkter, nya metoder, nya affärsmodeller samt utvecklig av egna tech-lösningar är några av hörnstenarna i bolagets affärsidé.


Fakta om Robert o Anita Ahlgrens donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat 8,5 Msek i och med 2022 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 55 sedan lansering.


Frågor gällande fonden eller de företag som omnämns ovan vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens donationsfond Peter Candell, tel 070-674 12 44
För mer information se https://ahlgrensdonationsfond.se

 

Bildtext: På bilden fr.v. Lovisa Pettersson-Lovisa of Sweden, Joseph Hainsworth-Nitiu, Axel Skyttner-TS Engineering Intelligence, Christoffer Hagman-Recycling AB och Johan Hedqvist samt Ylvali Gerling från Myoroface AB. Sittande främre raden fr.v. Ove Anonsen, Peter Candell och Tommy Bergström.