Men faktum är att det inte är folksamlingar som är vår idé! Vi jobbar med energisamlingar, tankesamlingar, kompetenssamlingar, värderingssamlingar och upplevelsesamlingar. Att föra människor i organisationer och företag närmare varandra, tanke- och känslomässigt, är det vi erbjuder våra kunder. Eller som vi uttrycker det ”vi stärker varumärken inifrån.”

Med det perspektivet tog vi snabbt till oss nya möjligheter att producera event och möten och de senaste 12 månaderna har vår och våra kunders värld varit näst intill helt digital. Det har varit en spännande upptäcktsresa och vi har funnit mängder av sätt att skapa inspiration, delaktighet och interaktion. Idag vet vi med trygghet att vi kommer väldigt långt i den digitala miljön – men vi märker också en enorm längtan efter att få träffas på riktigt.

Allt har förändrats. Och inget!

När vi nu tittar framåt så ser vi ljuset i den långa, mörka möteshimlen. Allt pekar på att vi kan träffas på riktigt igen i höst – men kanske inte helt som vanligt! Det kanske mest intressanta som vuxit fram under den här perioden är det man kallar hybridmöten. Alltså en kombination av fysiskt och digitalt möte, där vissa deltar på plats medan andra medverkar online. Det här är en mötesform vi garanterat kommer att få se mer av, för den ger många fördelar och ökad flexibilitet för både arrangörerna och deltagarna.

Men oavsett hur din organisation väljer att genomföra nästa event – på plats, på nätet, eller både och – så gäller samma grundförutsättningar som alltid. Det är innehållet som väcker människors känslor. Det är med andra ord samma kommunikativa kompetenser som krävs i dag som i går för att få medarbetarna att känna gemenskap, engagemang, förståelse, stolthet och glädje. Och den kompetensen har vi på Brinc utvecklat i mer än tjugo år nu.

Så om du vill ha hjälp med att stärka varumärket inifrån i höst är du välkommen att höra av dig. Du når oss på 026-10 27 00 eller via vår webbplats: http://brinc.se