Fika och smörgås serverades från kl. 07.30 så det fanns tid att besöka utställarna på minimässan även innan scenprogrammet startade. Bland utställarna återfanns bl.a. Företagarna Gävle, Gävle Företagarföreningar, Arbetsförmedlingen, Gävle kommun, Internationella kontoret, Bygglov, Inköp och Upphandling.

Besökarna välkomnades sedan av dagens konferencier Henrik Harrysson, som f.ö. skötte uppdraget med bravur, att ta del av information och nyheter från våra folkvalda politiker och kommunledning. Gävle kommuns nya politiska ledning presenterade sina ambitioner för ett fortsatt förbättrat företagsklimat i Gävle. Den var representerad av kommunalråden Julia Cederstrand (C) och Jan Myléus (KD) samt kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S). Trion beskrev bland annat hur de tänkte arbeta för att Gävles företag skulle kunna växa och hur fler företag skulle lockas att etablera sig i Gävle.

Priset för årets "Bra gjort för Gävle" gick i år till journalisten Anders Sundin, läraren och musikoraklet Peter "Pecka" Alzén och GD´s printredaktör Jan Sundström för deras arbete som ciceroner att upptäcka historien och förstå vår samtid. De prisades på plats och är högaktuella med boken "50 år på folkparken" som ligger till grund för en ny utställning på Länsmuseet Gävleborg.

Därefter fick vi lyssna på de lokala företagarna Ramudden AB och Stål Engineering AB. Representerade av ägarna och grundarna Hans-Olov Blom och Johan Strand, för dagen kallade "Loket" och "Raketen". Fantastiska företag och företagare som gjort enorma tillväxtresor och sysselsätter åtskilliga medarbetare både i Gävle men även ute i världen.
Priset till Årets Unga Företagare i Gävle gick i år till Fredrik Pettersson, som driver företaget Nautic shipping i Gävle. Det var mycket intressant att höra hans resa från UF till att de idag arbetar med konkurrenskraftig speditionslogistik med säte i Gävle hamn.
Efter det fick Handelsbankens tungviktare Carola Johansson och Åke Ahlqvist ge sin syn på det ekonomiska läget samt försöka placera Gävle i kontexten.

Gävles kommundirektör Göran Arnell avslutade mötet med en sammanfattning och information om vad som var på gång inom näringslivet i Gävle kommun och tackade de cirka 200 företagarna som deltog på frukosten för sitt deltagande med förhoppning om ett fortsatt gott engagemang för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen.
För det är ju det som är syftet med näringslivsfrukostarna - att skapa en mötesplats för mingel, nätverkande, inspiration och ny kunskap för en näringsrikare kommun.

Fotnot: Läs mer om närinslivsfrukosten och företagsklimatet i Gävle i sommarnumret av Företagsbladet som utkommer 8 juni.