Trettondagen är en viktig dag i den kristna traditionen, eftersom det är den dag då Jesus Kristus presenterades i templet i Jerusalem. På trettondagen börjar också den kristna tiden på nytt, och det firas genom att ha gudstjänster och andra religiösa högtider. Trettondagshelgen är en tid för att fira Jesus Kristus och att reflektera över hans liv och lära.

Det finns också andra religioner som har högtider som kan sammanfalla med trettondagshelgen, men de firas på olika sätt och har olika betydelse inom respektive religion. För personer som tillhör andra religioner än kristendomen kan trettondagshelgen därför inte vara en särskilt viktig högtid.

Artikeln publicerad av SeniorPorten är Sveriges forum och mötesplats för seniorer, pensionärer och dig som är 60+. En samlingsplats som bygger på att hitta vänner oavsett var man bor, tid på dygnet eller vad man har för bakgrund.
Registrera dig idag med ett helt kostnadsfritt Basabonnemang - så kan du ha nya vänner redan i morgon!