Känner du till den otroliga betydelsen lymfsystemet har för din hälsa?

När man väl förstår lymfsystemets funktion så förstår man också hur viktigt det är att hjälpa kroppen med den rensning som den naturligt vill göra och hur det hänger ihop med immunförsvaret. Lymfsystemet transporterar bort döda cellerna, gifter och metaboliskt avfall från friska områden i kroppen och eliminerar dem genom urin, slem, svett, avföring och galla.

Hela lymfsystemet inkluderar halsmandlar, thymus, mjälte, lymfvätska, kärl och lymfnoder där varje område har sin egen värdefulla funktion.

Våra lymfkörtlar och lymfnoder är belägna i armhålan, ljumsken, nacken, runt blodkärlen i bröstet och buken och de fungerar som minihållplatser som filtrerar lymfvätskan och fångar upp bakterier och mikroorganismer. När vi inte får tillräckligt lymfatiskt flöde in och ut ur noderna, uppstår inflammation.

Intressant nog har vi cirka tre gånger mer lymfvätska i våra kroppar än blod. Blod kommer dock med en pump (hjärtat) som ser till att det levereras överallt. Lymfvätska, å andra sidan, aktiveras genom användning av våra muskler. Med varje muskelsammandragning cirkulerar vätskan genom envägsventiler som är belägna i hela kroppen. Så kort och gott: ju mer vi aktiverar våra kroppar, desto mer cirkulerar vi lymfvätskan och håller flödet vid liv!

Vill du gå en onlinekurs via Ergonomica By the C

Text Nathalie Yonan/Eva-Lena Ivarsson

www.lymfrehab.com