Nionde året för Barnens Matkasse, kan du dela med dig av dina tankar kring det?

-Jag trodde inte att det har gått så många år. Det är fascinerande och det har varit roligt att vara med hela tiden, för vi har ju faktiskt varit med från början. Det är häftigt att det har funkat så länge. Det känns som en bra grej att vara med på, vi ser med egna ögon att vi gör nytta. 

Upplägget är ganska genialiskt, man kan köpa två av en vara och skänka den ena. Det blir ingen press, utan alla kan vara med. Om man ska skicka en gåva via swish kan det nog bli en press att skänka mycket, och att man tänker att kan jag verkligen ge så lite. När du köper en extra vara blir alla saker betydelsefulla, och ingen reflekterar över att man lägger i en risgröt för nio kronor. Med små och enkla medel fungerar det bra och Barnens Matkasse är väldigt uppskattat.

När det gäller oss som företag har vi hållit på så länge att det är ett naturligt inslag i verksamheten. Det är nog inget man reflekterar över längre. 

I början fanns det en stolthet, att vi är med. Så är nu också, men vi tänker inte riktigt på det, eftersom det är så naturligt för oss att vara med.

Vi får övervägande positiva kommentarer från kunder. Barnens Matkasse kommer verkligen alla till del, det tycker vi är viktigt.

En del undrar om jag själv ger något, och det gör jag. Vi har varit med varje år och skänkt någonstans mellan fem- och tiotusen kronor årligen. 

Jag tror att det här har en positiv påverkan på Söderhamn som kommun.

Vi ser även att utflyttade Söderhamnare bidrar. Det finns några som jag gick i skola med som absolut vill vara med och skänka. De bor inte här längre, men vill vara med ändå för att det känns genuint.

Vi kommer att vara en del av Barnens Matkasse så länge som vi känner att det gör nytta. Nästa år är det ju tioårsjubileum, så då är vi definitivt med!

Det bygger ju på engagemanget hos de som arbetar idéellt. För vår del är det väldigt enkelt att vara med, det är volontärerna som gör det stora jobbet. I och med att vi har många kunder och alla är med och bidrar, så blir det i slutändan mycket. Det hade nog varit väldigt svårt att genomföra det här utan samarbete med butiker. Jag tror också att det är bra att vi är med från både Ica och Coop. Även om vi är konkurrerande kedjor, så visar vi att vi gör det för att det ska bli något bra, vi gör det inte för att skaffa gratispoäng.

Utifrån våra grundvärderingar är det också viktigt, Ica står för att vara en del av samhället. 

Vi stöttar samhället på andra sätt också, till exempel insamlingar för rosa bandet och sponsring av idrottsföreningar. Det är helt enkelt en viktig del av Ica-märket. 

Vårt arbete med Barnens Matkasse uppmärksammades i vår branschtidning, då det här var helt nytt. Nu har andra ställen kopierat vår modell, det är ju fantastiskt!

Det känns bra att vara del av Barnens Matkasse!

 

Veronica Freij