Från 1 december måste alla över 18 år kunna visa covidbevis tillsammans med ID-handling för att få gå på Gävletravet.

Att skaffa eller förnya ett gammalt vaccinationsbevis är enkelt. Regeringen har beslutat, på inrådan från Folkhälsomyndigheten, att den som besöker allmänna sammankomster med fler än 100 personer, som vid till exempel travtävlingar, måste kunna visa upp ett giltigt covidbevis tillsammans med ID-handling från och med 1 december 2021. Utan giltigt covidbevis blir man inte insläppt på Gävletravet.

Covidbevis, ibland kallade covidpass eller vaccinationsbevis, har en begränsad giltighetstid och kan behöva förnyas. Kontrollera giltighetstiden på era covidbevis i tid före ert travbesök. Har giltighetstiden passerats är det enkelt att förnya covidbeviset genom att besöka webbplatsen covidbevis.se. Alla som har vaccinerats med två eller tre doser kan skaffa vaccinationsbevis på covidbevis.se.

 • Den 1 december gäller obligatorisk covidpass för alla besökare till Gävletravet under tävlingsdagar. Detta gäller samtliga gäster till våra publika ytor såväl inomhus som utomhus.
 • Ett giltigt covidpass visas i entrén i samband med din evenemangsbiljett. Kontrollera noggrant giltighetstiden på ditt covidpass.
 • För att hämta ditt covidpass så besök covidbevis.se.
 • För Tränare, skötare, kuskar, transportörer och funktionärer som anländer via stallbacksentré för att utföra sitt arbete behövs inte covidpass.
 • Övriga med behörighet till stallbacken måste visa upp covidpass med giltig ID-handling för att få komma in på stallbacken.
 • Hästägare utan arbetsuppgift med behörighet till stallbacken ska gå in via publikområdet. Vid passage mellan publikplats och stallbacken behöver covidpass med giltig ID-handling att visas.
 • Vid all passage mellan stallbacken och publikplats behöver covidpass att visas.
 • Att vistas på publikplats utan giltigt covidpass är förbjudet.
 • Kan jag komma in utan vaccinationsbevis? Undantag görs för publik under 18 år. Kan du av medicinska skäl inte ta vaccin så har du tillträde mot ett medicinskt bevis för situationen.
 • Personal och funktionärer på Gävletravet behöver inte visa covidpass för att arbeta under eventen från och med 1 december. Covidpassen gäller publiken.
 • Restauranger ingår inte i nuläget av krav på vaccinbevis. Är du gäst på vår restaurang finns inget krav på att visa covidpass. OBS! Ska man lämna restaurangen för att gå ut på publikplats eller besöka totohallen (där vår totokassa finns) behöver covidpass med giltig ID-handling att visas.

Med vänlig hälsning
Gävle Travsällskap

Mer info: https://www.gavletravet.se/arkiv/nyhetsarkiv/2021/november/krav-pa-vaccinationsbevis-for-travpubliken/?fbclid=IwAR3FHvLyAwi61el-wkjA8OPNh1AbiSwYLJBMJsveIr6s6ASzZsZaLWwiu7c