När man publicerar nyheter om sin verksamhet ger man potentiella kunder en inblick i vad man gör och vilka resultat man har uppnått. Det kan handla om allt från nya produkter eller tjänster till nya partnerskap eller framgångsrika projekt. Genom att dela med sig av nyheter kan man också skapa en känsla av tillit och trovärdighet hos potentiella kunder och befintliga kunder.

En annan fördel med att publicera nyheter om sin verksamhet är att det förbättrar synligheten på sökmotorer som Google, SEO ni vet! Genom att publicera regelbundet på er hemsida och på andra webbplatser ökar ni er synlighet och får fler intressenter kunder att hitta till ens företag. Det bidrar även till att stärka ert varumärke och ökar kännedomen om er verksamhet.
När man publicerar nyheter om sin verksamhet är det viktigt att göra det på ett strategiskt sätt. Ni bör ha en klar plan för vilka nyheter ni vill publicera samt var samt hur ni vill publicera dem.
Att publicera nyheter om sin verksamhet är sannolikt det mest effektiva sätter att marknadsföra sig och nå ut till potentiella kunder. 

Nu har ju inte alla en strategisk plan för hur man publicerar sina nyheter - men då hoppas jag att ni vet var ni skall vända er!

Vill ni lära er mer om PR-strategi och SEO så kan ni anmäla er till miniutbildning här >>

Har ni en nyhet ni vill ut med brett så kontakta Joe Formgren direkt eller via Presstjänst >>