Det beräknade substansvärdet uppgick till 5 154 MSEK  vilket innebär en ökning med 6,8 % jämfört med helåret 2021. 

Substansvärdet bygger på de värderingar av hela beståndet som genomfördes per halvårsskiftet. För ytterligare information om beståndet hänvisas till kvartalsrapporten för första halvåret 2022 som publiceras i slutet av augusti 2022 och som kommer att finnas tillgänglig på hemsidan www.midstar.se

För mer information vänligen kontakta:

Peter Tengström,VD
E-post: pt@midstar.se
Tel: +46 70 300 38 20
Hemsida: www.midstar.se

Om Midstar Hotels AB
Midstar Hotels AB grundades i april 2015 av Midstar AB tillsammans med Alecta, Kåpan, PRI Pensionsgaranti och Riksbankens Jubileumsfond. För närvarande äger Midstar Hotels AB 27 hotell; 15 i Sverige, 8 i Norge och 4 i Danmark, med totalt 4 433 rum.

Om Midstar AB
Midstar AB är ett kapitalförvaltningsbolag inriktat på investeringar i hotellfastigheter. Bolaget grundades i januari 2008 och investerar i befintliga hotell i Norden. Bolagets mål är att ”skapa bättre hotell” genom förvärv, förvaltning, aktivt ägande och fortsatt utveckling av hotellfastigheterna genom värdehöjande aktiviteter. Ledningen för Midstar består av Peter Tengström, Ola Stendebakken och Marc Henriksen, som tillsammans har mer än 70 års erfarenhet inom hotell- och fastighetsbranschen. Deras bakgrund täcker transaktioner, finansiering, projektledning, affärsutveckling, hotellledning och hotellvarumärkesutveckling i företag som Aareal Bank, Rezidor, ADIA, Pandox, HVS, IHG och Host Hotel Eiendom AS.