Nordic Trustee & Agency AB (publ), agenten som representerar obligationsinnehavarna, har på Midstars Hotels begäran gått med på att ändra obligationsvillkoren för Obligationerna i enlighet med klausul 17.1(a) i syfte att tillåta utdelningar till Midstar Hotels eller till ett helägt, direkt eller indirekt, koncernbolag till Midstar Hotels.

För ytterligare information kontakta:
Peter Tengström
CEO
peter.tengstrom@midstar.se

Stefan Soreby
CFO
stefan.soreby@midstar.se

Om Midstar Hotels AB
Midstar Hotels AB grundades i april 2015 av Midstar AB tillsammans med Alecta, Kåpan, PRI Pensionsgaranti och Riksbankens Jubileumsfond. För närvarande äger Midstar Hotels AB 27 hotell; 15 i Sverige, 8 i Norge och 4 i Danmark, med totalt 4 433 rum.

Om Midstar AB
Midstar AB är ett kapitalförvaltningsbolag inriktat på investeringar i hotellfastigheter. Bolaget grundades i januari 2008 och investerar i befintliga hotell i Norden. Bolagets mål är att ”skapa bättre hotell” genom förvärv, förvaltning, aktivt ägande och fortsatt utveckling av hotellfastigheterna genom värdehöjande aktiviteter. Ledningen för Midstar består av Peter Tengström, Ola Stendebakken och Marc Henriksen, som tillsammans har mer än 70 års erfarenhet inom hotell- och fastighetsbranschen. Deras bakgrund täcker transaktioner, finansiering, projektledning, affärsutveckling, hotellledning och hotellvarumärkesutveckling i företag som Aareal Bank, Rezidor, ADIA, Pandox, HVS, IHG och Host Hotel Eiendom AS.

Hemsida: midstar.se