Om det inte hade varit för regionernas uppdrag till taxi att leverera covid-tester under pandemin, hade branschen tappat ännu mer i omsättning, säger Bawer Coskun, tf förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet. Region Stockholm har skickat över en miljon hemtester för covid-19 sedan pandemin började.

Över tiden har antalet till­ståndshavare i relation till antalet fordon minskat. En förklaring har varit att det skett en förskjutning mot större taxiföretag. Pandemiåret 2020 innebar dock ett nytt läge med en tioprocentig minskning av antalet taxifordon framtvingat av en snabbt vikande marknad. Även antalet taxitillstånd minskade.
Blekinge, Värmland, Västernorrland och Jämtland är de län som fått se sin taxiflotta minska mest under pandemiåret.
– Vi har klarat oss tack vare coronatesterna och precis som hos de flesta taxibolag så har vi tappat på framförallt privatåkandet. Nu när restriktionerna tas bort för restauranger och pubar så kommer troligen den kategorin att öka till det normala ganska fort, säger Peter Jansson, operativ chef på Gävle Taxi som är medlem i Svenska Taxiförbundet. Det är ett större problem för taxibolagen i de större städerna som har tappat stort på företagsresor och flygtaxi. Den typen av transporter kommer nog inte att öka så snabbt då många har lärt sig andra sätt att arbeta på.

Fler samhällsbetalda resor med taxi under 2020

Taxinäringens marknad omfattar företagsre­sor, privatresor och upphandlade samhällsbetalda resor som sjuk­resor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik. Lokalt kan även budtransporter stå för en betydande del. Normalt sett svarar de samhällsbetalda resorna för ungefär hälften av taxinäringens intäkter, men under pandemin bedöms den andelen ha ökat.

Färre rån mot taxi men andelen med vapen ökar

Taxirånen har minskat senare år, men under 2019 bröts den minskande trenden. Under 2020 gick antalet rån tillbaka något. Dessvärre ökar andelen rån med vapen. En förklaring till utvecklingen kan vara ett generellt hårdnande samhällsklimat där bruket av vapen ökar.

Taxi kan ersätta egen bil varje dag

För många är den egna bilen en stor kostnad jämfört med allmänna resetjänster. Rapporten visar ett exempel på vad en av Sveriges mest populära bilar kostar per år och månad jämfört med att resa kollektivt och att hyra bil en månad per år för boende i Stockholm. Skillnaden, nästan 8000 kronor/månad, räcker till cirka 32 taxiresor/månad till en kostnad om 250 kronor/resa.

En grön återstart av ekonomin och en snabb minsk­ning av utsläppen bygger på att kombinationen av taxi, hyr­bil, cykel, buss och övrig storskalig kollektivtrafik används mer, säger Bawer Coskun, tf förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet.
Det behövs dock en knuff av politiska beslut med nya ekonomiska styrmedel för att fler ska våga ge upp den egna bilen och förlita sig på delade mobilitetstjänster.
Kontakt:  Bawer Coskun, tf Förbundsdirektör mobil: 0724 02 69 55, mail: bawer.coskun@taxiforbundet.se

För mer information från Gävle Taxi
Peter Jansson
Operativ chef
026-66 44 04
12@gavletaxi.se
https://gavletaxi.se

Om Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att verka för en sund och blomstrande taxibransch som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
https://www.taxiforbundet.se