– En restaurang i Ersbo är något näringslivet i området har efterfrågat länge, vilket vi har tagit till oss, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).
I Ersbo Syd etapp 4, som ligger söder om det tidigare industriområdet längs E4:an, ska Gävle kommun under de närmaste åren sälja drygt 90 hektar verksamhetsmark fördelat på nästan 70 tomter. Under hösten har en entreprenad upphandlats, och SH Bygg har fått uppdraget att bygga ut gator, el- och vattenledningar i området.
– Äntligen är det dags att utöka området i Ersbo ytterligare. Det är jätteroligt att äntligen kunna erbjuda nya möjligheter för företag som vill expandera eller flytta till Gävle, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande.
Försäljningen sker etappvis. Först ut är två tomter i den nordligaste delen av området. En av tomterna är detaljplanelagd för industri och verksamheter med kontor, den andra avser Gävle kommun att sälja till restaurangverksamhet. Nästa försäljningsetapp av tomter i området sker före sommaren medan den sydligaste delen byggs ut för att säljas, om tidigast ett år.
– Vi bygger ut och säljer området i etapper för att vi ska få ut tomter på marknaden så fort som möjligt. Det ger oss också en möjlighet att ta tempen på marknaden innan vi bygger ut hela området och vi kan också göra mindre justeringar i till exempel tomtstorlekar, utifrån näringslivets behov, säger Anders Ekman (C ), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

För mer information se:
https://www.gavle.se/kommunens-service/nu-borjar-forsaljningen-av-verksamhetsmark-i-ersbo/