Växthuset har möjliggjorts tack vare finansiellt stöd från Leader Gästrikebygden och ett stort och uthålligt monteringsarete av några ideella eldsjälar. Två av dem, KG Lindberg och Arne Lundin, syns på bilden. Bandet klipptes av Lena Bäck, som framgångsrikt driver Axmar Brukscafé.

Om Axmar bruk
Axmar bruk är Gästriklands första och hittills enda kulturreservat. Det omfattar en välbevarad hytta, en vacker engelsk park och hamnområdet med utställningslokal och båthus. Axmar bruk ägs av den ideella föreningen Hyttan, som sköter reservatet på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg.

Axmar Brygga Havskrog är inrymd i en gammal magasinsbyggnad vid hamnen. Den byggdes på 1870-talet av slaggsten från järnbruksdriften. Axmar Brukscafé finns i den gamla orangeribyggnaden och på bruket finns även Axmar Bruksbod med Bed & Breakfast.

Föreningen Hyttan tillsammans med ett antal offentliga aktörer samt entreprenörerna på orten arbetar aktivt med att utveckla Axmar bruk som besöksmål. Det bygger på vår orörda kultur- och naturmiljö.

För mer information om Axmar bruk se https://axmarbruk.se

Foton: Ebbe Lundqvist