Syftet med träffarna är att på strategisk och övergripande nivå föra en dialog med det lokala näringslivet när det gäller frågor om inköp- och upphandling.

Se videon på länken här >>