Sedan en tid tillbaka arbetar Therese Sandberg som näringslivsutvecklare på Näringslivsenheten.

Therese har tidigare arbetat på Försäkringskassan, bland annat som samverkansansvarig, vilket inkluderade en roll som processledare inom MYSAM (myndigheter i samverkan), och nu senast som specialist inom sjukförsäkringen. Tack vare sitt tidigare yrkesliv har Therese stor erfarenhet av att samordna och hantera myndighetsprocesser, vilket hon tagit med sig in i sin nya roll.

På Gävle kommuns Näringslivsenhet har Therese ansvar för Företagsservice, där hon har en samordnande funktion och hjälper till i kontakten mellan företagare och de myndigheter (kommunala som statliga) som behövs i diverse tillståndsprocesser och dylikt.

Du når Företagsservice som vanligt via telefon: +4626178000 eller mail: gavle.kommun@gavle.se