– Det var en verkligt givande upplevelse att träffa de stipendiater som erhållit bidrag från Ahlgrens Donationsfond, säger Lasse Larsson. Deras entusiasm och passion för att utveckla sina företag var verkligen imponerande. Deras presentationer gav oss i fondens styrelse en djupare förståelse för deras kompetenser och deras planer för hur de tänker använda pengarna för att nå sina mål. En verkligt inspirerande dag som verkligen fångade donatorernas anda."

– Ett mycket inspirerande möte med Hälsingeföretagen som erhållit bidrag ur Ahlgrens Donationsfond, säger Ove Anonsen. Företagens egna presentationer gjorde starkt intryck på oss i fondens styrelse. Särskilt vad avser deras kompetens, engagemang och passion för att utveckla sina företag. Allt i linje med donatorernas anda.

Totalt premierades åtta företag i Gävleborgs län av fonden och en ceremoni hölls även tidigare i Gävle den 12 januari för fem företag.

De som mottog diplom i Propells lokaler, Hudiksvall 17/1 var följande företag:

LimeArc Processes AB (Hudiksvall)
Företagets innovation ersätter fossil- och biobränslen med klimatneutral el. Elektriskt genererad gasplasma bedöms revolutionera massaindustrins kemikaliåtervinning. Plasmatekniken har utvecklats inom stålindustrin sedan 70-talet men tillämpningen inom pappers- och massaindustrin är ny och företaget har säkrat tillgång till världsledande kompetens inom plasma.

Winteria AB (Hudiksvall)
Winteria AB är en innovationsledare inom kvalitetssäkring av svets. Genom avancerade algoritmer och en SaaS-lösning förändrar företaget hur marknaden tänker kring produktkvalitet. Bolagets produkter och tjänster ligger i den absoluta framkanten och förser kunder och partners med verktygen de behöver för att säkerställa rätt kvalitet samtidigt som man möjliggör besparingar i form av både kostnad och tid.

Enava AB (Ljusdal)
Idag saknar 2,1 miljarder människor tillgång till rent vatten och sanitet. Enava arbetar som katalysator för att bättre skydda, rena och använda vårt vatten hållbart samt med att hitta lösningar för att säkra och effektivisera hantering av vatten- samt sanitetssystem. Smarta produkter, nya metoder, nya affärsmodeller samt utvecklig av egna tech-lösningar är några av hörnstenarna i bolagets affärsidé.


Dessa företag fick sina diplom på en tuff i Gävle den 12 januari:

Lovisa of Sweden (Gävle)
Lovisa of Sweden är ett designbolag som riktat in sig på innovationer och i synnerhet produkter för utomhuskontor och utomhusklassrum. Bolaget har idag tre produkter och fler innovationer är på gång. Produkterna har en tydlig miljöprofil med värmebehandlad svensk furu samt återvunnet stål. Tillverkning sker enbart i Gävleborg.

Nitiu AB (Gävle)
Nitiu är ett företag som jobbar med att utveckla tekniska lösningar för att skapa regional konkurrensfördel för sin regionala marknad, den gröna omställningen och sina samarbetspartners. Nitiu arbetar främst med utveckling av storskalig energilagring i form av vätgas.

T&S Engineering Intelligence (Valbo)
Företaget har utvecklat två produkter för tillverkningsindustrin, automatisk ritningsgranskning samt CAD-sök som bygger på en teknik att förstå och tolka ritningar på liknande sätt som människor läser dem. Automatisk ritningsgranskning kan liknas vid ett rättstavningsprogram för ritningar medan CAD-sök identifierar liknande ritningar som tagits fram tidigare där konstruktören kan använda tidigare arbete för nya projekt.

Recykling AB (Gävle)
Tillverkning och försäljning av egna produkter samt även private label och legotillverkning av rengöringsmedel till pappersbruk, sågverk, saneringsfirmor, mm. Det egna varumärket Descalon är en av få produkter på marknaden som är både effektiv och har väldigt låg miljöpåverkan.

Myoroface AB (Hudiksvall)
Myoroface erbjuder det revolutionerande och patenterade träningsverktyget IQoro som behandlar grundorsaken till de globala folksjukdomarna reflux (halsbränna), snarkning och sväljsvårigheter. Med 90 sekunders daglig träning med IQuoro, baserat på klinisk forskning kan vården förändras, utan kirurgi eller pharma. Förutom att livskvalitén förbättras för de drabbade innebär produkten stora kostnadsbesparingar för sjukvård och samhälle.

Fakta om Robert o Anita Ahlgrens donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat 8,5 Msek i och med 2022 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 55 sedan lansering.


Frågor gällande fonden eller de företag som omnämns ovan vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens donationsfond Peter Candell, tel 070-674 12 44
För mer information se https://ahlgrensdonationsfond.se


Bildtext: Fr.v. Lasse Larsson, Ulrika Munther, Alexander von Essen, Anders Modd, Roland Lundkvist och Ove Anonsen.