Program Bollnäs 28 oktober

9.30 Kaffe

10.00 Inledning

10.10-10.25 Vad händer i BiodrivMitts Gävleborg?

- några medlemmar berättar utifrån sin vardag

10.25-10.50 Vad händer inom tunga transporter?

- Antti Vainio, vice VD, Mellansvenska Handelskammaren

11.00-11.25 Gävles klimatfärdplan – transporter!

- Evelina Loberg, Gävle kommun

11.25-11.50 Jord- och skogsbrukets omställning till fossilfria transporter!

- Niklas Bergman, expert energi i LRF

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.25 Biodrivmedel från Pyrocell AB!

- Pontus Friberg, ordförande Pyrocell AB (ägs av Setra och Preem)

13.25-13.50 Vad händer inom vätgas för transporter?

- Anders Lundell, Mid Sweden Hydrogen Valley

14.00-14.25 Vad händer inom bilbranschen - styrmedel, standardisering och säkerhet?

- Anders Östberg/ Henrik Idermark, MRF

14.30-14.55 Elektrifiering för personbilar - vad händer och hur snabbt?

- Jörgen Bengtson, Elbil Hälsingland

 

15.00 Avslutning

 

Anmäl dig nedan! Ange om du vill delta på plats eller digitalt.

https://biodrivmitt.se/evenemang-post?read=gavle-dala-drivmedelskonvent-2021-fokus-gavleborg

 

Deltagaravgift ”på plats” i Bollnäs, inkl f,-fika, lunch och em-fika:

Medlemmar gratis, ej medlemmar 300 kr + moms.

Deltagaravgift ”digitalt”: gratis

Sista anmälningsdag: 25 oktober!

 

Välkommen!

Styrelsen