Välkommen till Sveriges nya smarta tjänst för att publicera egna nyheter. Som användare av Yodo CMS för hemsidor och intranät eller presstjänsten SvenskPress.se publicerar ni era nyheter fritt här på Sveriges nya nyhetstjänst YodoNews

Åsa Wiklund Lång om Gävles näringslivsprogram

29/1 kl. 14:49

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till Åsa Wiklund Lång.

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande?
– Vi ska arbeta med alla de områden som Gävles företagare i rankingar och samtal framhäver som viktiga för ett förbättrat företagsklimat.
Förbättrad rådgivning och snabbare handläggning vid myndighetsutövning.
”Det ska vara lätt att göra rätt”. Utvecklad företagarservice som når fler förtag och även för mera komplexa ärenden (en väg in).
Förbättrade attityder och förståelse för företagande från politiker och tjänstemän. Förbättrade attityder från media och allmänhet i den mån vi kan påverka detta från kommunens sida.
Goda långsiktiga förutsättningar och kraftfulla åtgärder i skolan, högskolan och vuxenutbildningen för att förbättra kompetensförsörjningen och en ny infrastrukturplan som gör det lättare att förflytta människor och gods till och från Gävle.
Tillväxt i staden genom inflyttning och bostadsbyggande. En förtätning av staden och fler upplevelser för att förstärka handel och näringar i våra starka stråk.
Hög tillgänglighet och dialog med ledande politiker och tjänstemän och snabb återkoppling.
Förstärkt dialog med företagen inför, under och efter våra kommunala upphandlingar.

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– En skola med bättre förutsättningar, mer resurser och stärkta resultat. Stärkt studie- och yrkesvägledning, ökad behovsinventering och samverkan med näringslivet och högskolan så att utbildningarna matchar de faktiska behoven.

3. Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?
– Genom att vi får resultat av alla våra aktiviteter och uppnår målet om att höja oss i näringslivets olika rankingar och genom att visa upp och tillsammans saluföra alla våra styrkor och prata väl om Gävle till företag utanför kommunen till exempel via Stockholm business alliance.

Vad tycker du personligen är den punkt där vi kan förbättra oss mest?
– Rådgivning och stöd inom myndighetsutövningen men också i samtliga punkter under fråga ett.

Namn: Åsa Wiklund Lång
Ålder: 48
Titel: Kommunstyrelsens ordförande
Parti: Socialdemokraterna

Affärsmagasinet Företagsbladet kommer i en artikelserie att fråga våra beslutsfattare och företagare hur vi tillsammans skall klara av de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Läsa mer om näringslivsprogrammet och ge gärna dina förslag och synpunkter på länken här.
https://effectplus.se/amne/gavle-kommun-naringslivsprogram-2018-2020

Företagsbladet ges ut 9 gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland.
Affärsmagasinet utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom http://www.effectplus.se,
Företagsbladets hemsida http://www.foretagsbladet.se eller via presstjänsten SvenskPress.se

Denna artikel är publicerad på YodoNews via Yodo News.

Joe Formgren

Joe Formgren

Gestrike Media AB

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2007-04-21

Joe Formgren är reklamman, marknadsförare och kommunikationsstrateg. Grundare av SvenskPress.se genom Gestrike Media AB och delägare i Precis Rek... Läs mer

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna artikel, du kan bli den första!

Publicera

Mer läsning

Google översättning

Senaste nytt

Hjälp

Stäng