Välkommen till Sveriges nya smarta tjänst för att publicera egna nyheter. Som användare av Yodo CMS för hemsidor och intranät eller presstjänsten SvenskPress.se publicerar ni era nyheter fritt här på Sveriges nya nyhetstjänst YodoNews

 Jan Myléus - Vi måste lyfta varandra för att komma uppåt

 Jan Myléus - Vi måste lyfta varandra för att komma uppåt

11/2 kl. 10:07

Gävle kommuns näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. Affärsmagasinet Företagsbladet frågar Gävles makthavare, tjänstemän och företagare om hur de personligen ser på de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Här går frågorna till Jan Myléus. 

1. Hur anser du att Gävle kommun på bästa sätt skall skapa de bästa förutsättningarna för företagande?
– Sätter man ett sådant kommunövergripande mål så är det viktigt att man inte ser andra sin omgivning som konkurrenter eller motspelare. Vi måste integrera oss mer i framförallt Stockholmsregionen. Vi måste arbeta aktivt för att hitta goda samarbetspartners och andra företag som kan lyfta vår kommun och vår företagsamhet.

2. Vilka sätt tror du är de bästa för att Gävle skall få en framgångsrik kompetensförsörjning?
– Högskolan är ett av verktygen men också samabetet mellan skola och näringsliv. Yrkesutbildningar som näringslivet saknar måste tas fram, vägledning och kompetensförstärkning av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden måste fungera i takt och inriktning med de behov som finns.
En stor kompetensförsörjare är också pendlarna. Det måste vara smidigt att pendla till sitt arbete i Gävle. Vi måste ha stationsnära arbetsplatser och kontor för att möta upp det behovet.
Förhoppningsvis fattar man ganska snabbt tycke för vår underbara kommun och flyttar hit.

3. Hur skall vi få Gävle att uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag?
– Vi måste tro på vår företagsamhet och skapa en lagkänsla som andra vill vara en del av. För att få hit fler företag måste vi ha en öppen och välkomnande attityd på alla plan.
Man ska känna sig sedd och respekterade här. Vi måste se de behov som önskas uppfyllas och försöka möta dem, vi måste respektera de krav och tankar som ställs och försöka möta dem.

Vad tycker du personligen är den punkt där vi kan förbättra oss mest?
– Bland de åtta delmålen kan vi hitta följande tre.
• Dialog och samverkan
• Ökad service och intern förståelse
• Ökad kunskap och inspiration
Här kan vi börja, sen kommer annat att uppdagas. Från kommunens håll handlar det om intresse och att få rätt perspektiv.
Mer dialoger kring projekt men även kring  pågående verksamhet. Fler besök på företag för att får inblick och förståelse. För företagare sinsemellan gäller nog detsamma. 
Nyfikenhet och förståelse för andra företag. Bjuda på det lilla extra om det går. Vi måste lyfta varandra för att komma uppåt.

Namn: Jan Myléus
Ålder: 47
Titel: Kommunalråd i opposition
Parti: KD

Affärsmagasinet Företagsbladet kommer i en artikelserie att fråga våra beslutsfattare och företagare hur vi tillsammans skall klara av de tre näringslivspolitiska huvudmålen. Läsa mer om näringslivsprogrammet och ge gärna dina förslag och synpunkter på länken här.
https://effectplus.se/amne/gavle-kommun-naringslivsprogram-2018-2020

Företagsbladet ges ut 9 gånger om året och delas ut till alla företag i Gästrikland.
Affärsmagasinet utges av Gestrike Media AB som är ett privat oberoende mediaföretag utan presstöd eller partipolitisk tillhörighet.
Det redaktionella materialet är i huvudsak producerat av läsarna själva genom http://www.effectplus.se, Företagsbladets hemsida http://www.foretagsbladet.se eller via presstjänsten SvenskPress.se

Denna artikel är publicerad på YodoNews via Yodo News.

Joe Formgren

Joe Formgren

Gestrike Media AB

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2007-04-21

Joe Formgren är reklamman, marknadsförare och kommunikationsstrateg. Grundare av SvenskPress.se genom Gestrike Media AB och delägare i Precis Rek... Läs mer

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna artikel, du kan bli den första!

Publicera

Mer läsning

Google översättning

Senaste nytt

Hjälp

Stäng