Undersökningen, som är genomförd på målgruppen: svenskar över 65 år, visar även att sjukvårdstjänster är ett område som seniorer tycker är svårt att hantera. Samtidigt som BankID och Swish är de funktioner som används mest, mer än att ringa och smsa. Doro jobbar dagligen med att ta fram tillgänglig teknik till seniorer för att minska det digitala utanförskapet.

– Under pandemin har videosamtal varit ett viktigt verktyg för att hålla kontakt med nära och kära. Därför är det extra oroande att en fjärdedel av Sveriges äldre fortfarande tycker att videosamtal är svårt att hantera. Det visar på att det digitala utanförskapet fortsätter vara ett stort problem som begränsar många seniorer i deras vardag, något som blir viktigt med tanke på att Sveriges befolkning blir allt äldre och lever allt längre, säger Jörgen Nilsson vd Doro.

Bland de funktioner som anses vara svårast att hantera toppar sjukvårdstjänster, så som t.ex. 1177, som 13 procent tycker är svår att använda.
– Det är glädjande att se att BankID är den mest använda funktionen bland Sveriges äldre. Det var ett resultat vi inte riktigt hade väntat oss, men är förmodligen också ett resultat av att BankID har varit extra viktigt under pandemin för att t.ex. ladda ner vaccinationspass. Att vi däremot ser att det är många som fortfarande kämpar med sjukvårdssidor/sjukvårdstjänster är något sämre. Här behövs mer insatser, fortsätter Jörgen Nilsson vd Doro.

Doro erbjuder utbildningar i hur man, utan förkunskaper, använder tekniska lösningar. För de som riskerar att hamna i digitalt utanförskap kan steget att på eget bevåg anmäla sig till en utbildning vara långt. Doro har därför inom ramen för sitt initiativ Ensamhetskommissionen utfört ett pilotprojekt med utbildning för seniorer på temat “Bli mer trygg i en digital vardag”. Utbildningen hölls i samverkan med Vellinge kommun och det lokala pensionärsrådet och deltagandet och responsen var mycket god. Samverkansmodellen som tagits fram kan förhoppningsvis inspirera även andra kommuners arbete mot digitalt utanförskap.

Om Doro
Doro AB är ett teknikföretag som utvecklar tjänster och produkter för seniorer. Doros breda portfölj av produkter och tjänster bidrar till att koppla ihop generationer digitalt och skapar en trygg och självständig tillvaro i och utanför hemmet. Doro AB är ett svenskt bolag med huvudkontor i Malmö och är europeisk marknadsledare på mobiltelefoner för seniorer. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och har försäljningsverksamhet i 27 länder. 2021 hade telefonverksamheten i bolaget 116 medarbetare och nettoomsättningen uppgick till 1 039.6 miljoner kronor. (EUR 102 miljoner).
Läs mer på www.doro.com/

Foto: Marcus Aurelius, Pexels