En stor skara företagare, beslutsfattare och lokala politiker samlades runt fikaborden för att samtala och lyssna på morgonens genomgång av Lotta angående Gävles ranking i förhållande av alla kommuner i landet.

Bengt-Göran Wikström hälsade gästerna välkomna innan mötet startade med några korta men intressanta genomgångar. Annika Janglund och Agneta Wenell från Näringslivsenheten berättade om den kommande företagarveckan16–18 november. Kommunalrådet Erik Holmestig berättade om hur man försökte påskynda logistikplaneringen avseende Näringen och trafikplats Gävle Norra. Därefter följde ett inspirerat anförande av Kalle Wahlström från Trossen och behovet av samverkan mellan skola och företagen för att introducera unga människor på arbetsmarknaden.

Sedan var det dags för Lotta och hon var rak och inte nådig i sin analys av Gävle kommuns företagsklimat. Plats 271 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av kommunernas företagsklimat är verkligen ingen hedrande placering för vår stad och kommun. Med vårt fina geografiska läge och bra förutsättningar borde vi ha alla möjligheter att placera oss betydligt högre på Svensk Näringslivs årliga ranking.
Faktum är att vi är på sista plats av av landets 21 största städer när det gäller hur företagen bedömer företagsklimatet och det är något som vi alla måste bidra till att ändra på. Från politiker och tjänstemän till alla vi som driver företag så klart.
En siffra som jag personligen reagerade starkt på var att det är fler som arbetar inom offentlig sektor (skattebetalade anställningar inom kommun och region) i Gävle kommun än inom privat sektor i kommunen. I hela landet så är jämförelsetalet cirka 65 % inom offentlig sektor jämfört med anställda i privata företag.

Det är med andra ord ingen överdrift utan riktigt dåligt och direkt pinsamt att vi inte har en bättre placering i förhållande till alla andra kommuner i landet.
Nu skall det tilläggas att det görs flera bra och positiva insatser från kommunen så att vi får verkligen hoppas att vi kan vända utvecklingen och förbättra oss. För vi måste ju vara medvetna om att alla andra kommuner gör ju även de så gott de kan för att förbättra förutsättningarna för sina företag. För utan dem så blir det ju i praktiken inga reella skatteintäkter alls.
Till det positiva skall tilläggas att vi klättrar i alla fall åtta placeringar från plats 279 och är nu på plats 271. I de efterföljande diskussionerna så var det trots allt långt ifrån nattsvart och överdrivit pessimistiskt utan flera uttryckte vilja och kloka synpunkter om vad som faktiskt är bra och hur vi borde göra för kunna få ett riktigt blomstrande näringsliv.

– Därför är det av största vikt att ledande politiker och tjänstemän i Gävle nu visar mod, vilja och ett tydligt ledarskap för att förbättra företagsklimatet. Att det nu också blir verkstad av det nya näringslivsprogrammet med både uppföljningar och utvärderingar är centralt, sammanfattar Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.

Kommentarer från besökarna

Vi frågade dem vad de fick du med sig från morgonens frukostmöte och om deras bästa personliga tips för att förbättra företagsklimatet i Gävle.

– Jag tycker att det var bra att Annika Janglund och Agneta Wenell hade en snabb presentation av att Näringslivsprogrammet nu är i hamn och att vi den 9 december kommer att få en genomgång av den. Sen var ju Lottas dragning bra.
Det som var viktigast var nog att vi alla var överens om att detta är något som vi alla måste jobba med tillsammans, kommunen och näringslivet, för att vi ska få till en bättre ranking.
Jag tror tyvärr, att det är många som som "sitter på kammaren" och är arga och känner en uppgivenhet kring hur kommunen arbetar. Och då är det MYCKET viktigt att man tar kontakt med exempelvis Företagarna som kanske kan bära problemet framåt för att kunna skapa en lösning på problemet. Viktigt att man inte ger upp utan söker andra vägar att så att man kan få hjälp.
Jag är helt övertygad om att vi med dialog och en samsyn kan få även Gävle att resa sig - Som fågeln Fenix ur askan, citat Lotta Persson.
Birgit Elonen, ordförande Företagarna Gävle och företagare

– Ett bra frukostmöte med stor uppslutning. Intressant dragning av Lotta Petterson om företagsklimatet i Gävle. Sedan är det alltid ett plus att man har möjlighet att nätverka.
Idag lyftes frågan om bemötande och service och jag tycker personligen att detta är viktigt och gör så stor skillnad, i alla verksamheter. Så något vi alla kan ta med oss vidare.
Nina Tano, enhetschef Gasklockorna

– Att vi äntligen kan ha fysiska möten och nätverka är något som jag gillade med morgonens möte. Konkret från mötet är genomgången av Svenskt Näringslivs rapport intressant och jättebra med gruppdiskussioner vid varje bord.
Det gäller att fortsätta vara uthållig med den dialog som sker mellan kommunen och näringslivet och hur vi tillsammans förbättrar klimatet. Gävle Kommun är mer aktiv än någon annan kommun som jag vet och fortsätter vi tillsammans att ha denna dialog så kommer resan och rankingen att gå framåt/uppåt är jag övertygad om.
Göran Cronwall
VD/Affärsutvecklare

– Jag tar med mig behovet av ett starkt och tydligt ledarskap. Den ranking som Svenskt Näringsliv gör tittar på kommunen. Därför är det viktigt att kommunen tar tag i de områden där vi behöver förbättra oss. Bland annat attityden från kommunens politiker och tjänstemän. Tips: Börja där!
Jan Myléus, kommunalråd i opposition (KD)

– Kalle Wahlström och hans otroliga engagemang för att förbättra kontakterna och arbetet mellan skola och arbetsliv. Hur viktig kontakterna är för våra elever och det oerhört fina arbete vårt lokala näringsliv gör inom Trossen, APL och PRAO.
För att förbättra företagsklimatet i Gävle behöver vi kroka arm och arbeta tillsammans! Visa tillit och ge varandra konstruktiv kritik och beröm i det arbete och de framsteg som görs.
Helene Ålerlind, kommunalråd (L)

– Inspiration att bidra till att Gävle klättrar i Svenskt Näringslivs företagsbarometer. Mitt tips är att kommunens verksamheter samverkar mer med varandra och att kommunen blir bättre på att samverka med och lyssna på det privata näringslivet. Allt utfört med ett bra bemötande!
Kalle Wahlström, Trossen

– Lottas dragning av enkät och resultat av företagsklimatet är alltid bra, att fokusera på några frågor och jobba med dem. Bästa tips för att förbättra företagsklimatet är att fortsätta mötas, prata, våga och förändra!
Agneta Wenell, chef Enheten Näringsliv Gävle kommun

– Hur viktigt Trossens fadderföretagsarbete är för att få ungdomar in på arbetsmarknaden och att vi pratar gott om Gävle som företagsplats, lyfter Gävles tillgångar och att kommun och näringsliv tillsammans förändrar både kultur och attityd för ett förbättrat företagsklimat.
Annika Janglund, Näringslivsutvecklare Gävle kommun