Jag älskar Ramsvik! Ön ger ro för själen, dramatik när du söker den och en njutning för ögat alla årstider. Innan Sotekanalen byggdes, den invigdes 1935, var Ramsvikslandet en halvö. Nu är det en ö, som förbinds med fastlandet av en svängbro med enfilig bilväg. Det är den norra delen, som är mest bebygd, och här finns kommunalt vatten och avlopp. Där finns också en mycket välutvecklad camping och den gamla barnkolonin, Solstickan, är numera en privatägd sommaruthyrning.

Det som bilderna här illusterar är den västra delen av ön och det har länsstyrelsen väl beskrivit i sin presentation av naturreservatet:

”Ramsvikslandets karga och storslagna skönhet är karaktäristiskt för ett landskp som präglas av vind, hav och ett intensivt markutnyttjande. Vidsträckta klippområden varvas med ljunghedar, fukthedar, ängar och lövdungar. Det snåskaliga odlingslandskapet, med sitt sammanhängande system av åker, äng och utbetesmark, är typiskt för Bohuskusten.”

Här finns också ett berg, som kallas Sote Bonde. Ramsvik tillhör Askums socken och i folkmun kallas berget för "den största bonden i Askums socken". Här bjuder också naturen på de mjuka runda hällarna, som ibland avbryts av jättegrytor i olika storlekar. Den på sommaren solvarma röda bohusgraniten är populär att rasta på mellan baden i det klara, salta vattnet.

Utanför Ramsvik ligger Väderöarna och i klart väder syns Väderöbod och Storön inte minst från Sote Bonde. I Söder ligger Tyggö med sitt röse och spännande historia. Dit kan man komma vid ett vadställe när det är lågvatten.

Grosshamns Fågelstation ligger här och är Bohusläns enda fågelstation. Den har tillstånd att ringmärka fåglar och bedriver främst sommartid en omfattande verksamhet. Inte minst deras s k fästingprojekt har väcket uppmärksamhet. Från fåglarna tar man fästingar, som analyseras med avseende på eventuella sjukdomar. Med hjälp av fåglarnas flygdata hoppas man finna var boreliasmittan har sitt ursprung.

Åk till Ramsvik och förälska er!

Kent Christensson