Danstillståndet har fallit! Inte en dag för tidigt kan man tycka, och ändå har vi ibland undrat om det någonsin kommer att hända. Det ironiska i att vi först i sommar när danstillståndet avskaffats kan gå ut på lokal och spontant ta en segerdans borde inte undgå någon. I decennier har det varit en av landets mest omoderna och byråkratiska lagstiftningar och har fått symbolisera det sisyfosarbete det är att avveckla regler i Sverige.

Samtidigt är det långt ifrån över. Ryktet om det statliga regelkrånglets bortgång är betydligt överdrivet. När det krävs nästan tjugo år av politisk enighet kring att en regel borde tas bort innan den faktiskt blir borttagen, kan vi känna en viss oro för hur lång tid det kommer ta att ta bort mer komplicerad och mer skadlig lagstiftning. För även om regeringen nu visar framfötterna och tar bort danstillståndet är det bara några första stapplande steg mot vad som behöver göras för att på allvar förbättra företagsklimatet i Sverige för små och medelstora företag. Kommer regeringen fortsätta att bjuda upp till dans kring fler regelförenklingar eller kommer man slå av på takten? Det är den stora frågan det kommande året. 

Trögrörlig byråkrati

Det mesta som ser lätt ut bygger på väldigt mycket förarbete. Därför är Företagarnas roll att få regeringen att göra rätt saker så viktig. Inte minst kan vi se till att varje ny regering inte behöver börja om från början. Vi har genom åren samlat många exempel på förenklingar som skulle göra nytta: en modern bokföringslag, avveckling av kravet på personalliggare och lättnader i regelverket för kassaregister är bara några frågor där vi behöver pusha på regeringen i att hålla reformtakten uppe. Samtidigt ska vi komma ihåg att svensk byråkrati är notoriskt trögrörlig och svår att förändra.

När väl ett system införts byggs det upp en organisation inom ansvariga myndigheter som sen ofta försvarar den uppbyggda ordningen. Det finns dessutom en tendens att man över tid, snarare än att effektivisera myndighetsarbetet, lägger till fler och fler stödfunktioner eller kontrollmoment och så växer byråkratin. Tyvärr är detta fenomen inget nytt. Låt mig citera Oscar Wilde som redan på 1800-talet fällde de bevingade orden: 

”Byråkratin expanderar för att möta behoven hos den expanderande byråkratin” 

Bekämpa förändringsmotståndet

En av Företagarnas viktigaste uppgifter blir därför att bemöta och bekämpa förändringsmotståndet. Vi ska vara en organisation som regeringen både kan få stöd och inspiration av men som också förmår vara tydlig när politiken inte levererar tillräckliga resultat. Vi behöver helt enkelt både vara positiva till de förändringar som genomförs men också vara en kritisk blåslampa när det går långsamt. Fyra år går fort och tidsfönstret när det går att genomdriva förändringar är litet. De reformer som inte sjösätts inom de kommande tolv-arton månaderna löper stor risk att gå i stå när nästa val raskt börjar närma sig och det politiska priset för förändring börjar upplevas som för högt. 

 Med det sagt ska vi ändå känna en försiktig optimism. Det var länge sen vi hade en regering i Sverige som så tydligt signalerat att man vill minska regelbördan för landets företag. I Tidöavtalet är första punkten under avsnittet om tillväxt: att minska den administrativa kostnaden för företagen. Det är ingen liten sak om regeringen menar allvar med det som står. Med andra ord: järnet är varmt och nu gäller det att smida det! Tillsammans kan vi vara den kraft mot byråkrati och regelkrångel som svenskt företagsklimat så väl behöver!