Det samarbete som vi nu etablerat är ett väldigt fint exempel på kraften i att göra tillsammans, kommun och näringsliv. Äntligen kan vi utveckla och frigöra potentialen i området Magasinen! Gävle kommun skapar förutsättningar mellan husen, fastighetsägarföreningen bidrar med innehåll – gemensamt gör vi det till ett levande, mysigt kvarter, att vistas i och strosa till, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle kommun.
Området Magasinen är en historisk stadsdel i centrala Gävle präglat av både entreprenörskap och närhet till havet. Platsen har en stor potential, men behöver renoveras för att fungera bättre. Med genomtänkt belysning, ett tilltalande gaturum och utvecklade fastigheter vill kommunen och företagarna skapa förutsättningar för ett inbjudande område som knyter ihop centrum med Gävle strand. Allt med fokus på och hänsyn till hållbarhet och kulturhistoria.
Jag är stolt och glad över hur vi tagit oss an den här resan tillsammans. Jag upplever verkligen att Gävle kommun har varit lyhörda och lyssnat på vad vi fastighetsägare i området behöver. Nu har vi en enad bild över hur vi bygger ihop gatorna i området, säger Jennie Järverud, affärschef Diös och ordförande i Magasinområdets ideella förening.

Satsningen möjliggörs genom ett avtal mellan kommun och fastighetsägare samt intressenter i området. Avtalet reglerar samfinansiering, men säkerställer också en gemensam vision och en plan för hur utvecklingen ska drivas fram.
I höst planeras det första spadtaget. Byggprojektet kommer därefter att drivas i tre etapper för att möjliggöra och säkerställa fungerande flöden, parkeringar och att befintliga verksamheter kan pågå under projekttiden, säger Anders Ekman (C ), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Se en visionsbild för Magasinen nedan. Visionsbilden är framtagen av Skoog arkitekter.

Källa: www.gavle.se

Bildtext: Jennie Järverud från Diös, Adam Eriksson, från Fleräng Fastigheter, Åsa Wiklund Lång (S) kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Thorgren från Fastpartner, Anders Ekman (C), ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden, Jan Karlgren, teknisk chef Gävle kommun och Christina Friberg från Fastighetsägarna visar upp sin gemensamma vision för Magasinsområdet.