Aldrig har väl utvecklingen i vårt samhälle på olika områden gått så fort som nu. Informationsflödet är mäktigare än någonsin. Centraliseringen är kraftig på alla områden inte minst när det gäller information och media. Samtidigt har möjligheterna till lokal information aldrig varit så goda som nu tack vare den nya tekniken.

Fjordar och Folk är tänkt att vara en informationskanal vad gäller natur och kultur i Sotenäs med omnejd. Både natur och kultur är vida spektra och tidningen får finna sina former under arbetets gång. Tanken är att lyfta natur- och kulturarvet i hela området så det blir tillgängligt för alla intresserade. Alla som vistas i området antingen som åretruntboende, delårsboende eller besökande kommer att ha glädje av tidningen.

Tidningen är också tänkt att skapa delaktighet och därför kommer personer på bred front att inbjudas för att dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Ernst Lundberg har skrivit en serie böcker som heter Fjordarnas Folk. Tidningens namn är ett sätt att hedra Ernst för hans stora arbete och den folklivsskildring han har åstadkommit.

Tanken har också varit att knyta an till alla de namn på fjord som vi har runt Sotenäsets kust. Åbyfjorden, Malmönfjorden, Örnfjorden, Hållöfjorden, Sandöfjorden, Sotefjorden, Ramsviksfjorden, Ösöfjorden, Nordfjord och Bottnafjorden.

Ordet ”fjord” har här använts för att beskriva kilar och vikar eller en viss del av havet. Vi har ju endast en fjord i Sverige, som är enligt definitionen, och det är Gullmarsfjorden med sin tröskel vid Lysekil. Det är tröskeln som definierar en fjord. De norska fjordarna har mestadels trösklar.

Att ”Folk” finns med i tidningsnamnet är ganska naturligt. Tidningen är tänkt att i hög grad handla om människor och vad de åstadkommit och åstadkommer.

----------------------------------------