Såväl enskilda personer som företag och organisationer är välkomna att söka medel för att utveckla sina verksamheter utomlands. Årets ansökningar skall vara inlämnade senast den 31 oktober.
– Vi vänder oss även till verksamheter som ännu inte kommit ut på den internationella marknaden men som har ambitioner att växa internationellt. De är alla varmt välkomna att söka bidrag från fonden, säger Peter Candell, ordförande i Ahlgrens Donationsfond. Så tipsa gärna entreprenörer ni känner som vill expandera utomlands om de fina möjligheter som erbjuds genom Ahlgrens Donationsfond.

Varför skall man ansöka till Ahlgrens Donationsfond?
– Syftet med fonden är ju att främja internationell handel. Genom att söka anslag från fonden finns möjligheter att få bidrag till projekt som syftar till att få verksamheten att växa, helst genom en internationell expansion. Det kan innefatta olika typer av projekt, t.ex.marknadsanalys, marknadsföring, delta i mässor, kostnader för etablering på nya orter m.m.

Vilka kan ansöka till Ahlgrens Donationsfond?
– Företag, institutioner och privatpersoner med bas i Gästrikland och Hälsingland är välkomna att söka.

Har du några tips till dem som skall ansöka?
– Tänk gärna på att vara väldigt tydliga med att beskriva verksamheten samt det projekt som ni ansöker om medel till, det underlättar för bedömningen av ansökan.

Övrigt du vill lägga till eller hälsa alla företag och företagare i Gävleborg?
– Vi i styrelsen har ju sett under åren hur många duktiga företagare vi har i Gävleborg och vi hoppas samt räknar med att rekordet i antal ansökningar som slogs under 2022 kommer att överträffas i år. Det är bättre att söka en gång för mycket än att inte söka alls!

Fakta om Robert & Anita Ahlgrens donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat ut 8,5 Msek i och med 2022 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 55 sedan lansering.

PS. Årets ansökningar skall vara inne senast den 31 oktober.

Frågor gällande fonden vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens Donationsfond
Peter Candell, tel 070-674 12 44

För mer information och ansökan se https://ahlgrensdonationsfond.se