Kristina skriver:

Svarteborgs kyrka var en s.k. fylkeskyrka. Fylkeskyrkorna i Norge var tätt knutna till kungsgårdar och var de tidigaste kyrkorna, sannolikt anlagda på initiativ av kungamakten i början av 1000-talet.  I Bohuslän fanns det två fylkeskyrkor, den ena i Svarteborg och den andra i Kungahälla Yttre, dvs på den kungsgård som föregick den medeltida staden. Kungahälla var moderkyrka för Alfheim/Älvsyssel dvs södra Bohuslän. Vi känner inte till att det funnits någon kungsgård i Svarteborg, men det förefaller sannolikt att så ändå varit fallet. Man anser att det var från fylkeskyrkorna som missionsverksamheten föregick.  Det finns en intressant täljstensskulptur som suttit över ingången till kyrkan och som anses föreställa antingen Helig Olav eller Kung Rane. Skulpturen är utförd i ett vikingatida manér. Svarteborg skall från början hetat Raneborg. Enligt legenden ville drottning Hud gifta sig med kung Rane. Efter viss tvekan tackade han ja. På bröllopsdagen hade han dock ångrat sig och red ut på jakt. När drottningen med bröllopsfölje anlände till Ranes borg fann de att han inte var hemma. Drottningen lät då bränna ner borgen. När borgen var nerbrunnen och de skulle bege sig därifrån ska hon ha yttrat orden: ”Hittills har du hetat Raneborg men hädanefter skall du heta Svarteborg”.

 

Skärvhem och ett märkligt levnadsöde över en italiensk adelsman och svensk officer

På officersbostället Skärvhem bodde den italienske adelsmannen och svenske officeren Giovanni Pinello på 1700-talet. Ett märkligt livsöde som började i ett palats i Genua 1682, som son till en av Italiens mest framstående familjer. Dock kom Giovanni efter många turer till Sverige och ingick i Karl XII:s arméer. Giovanni var bl.a. med vid slaget vid Poltava och sårades svårt och blev tagen som krigsfånge och förd till Sibirien. Efter att ha varit fången några år rymde han och tog sig till fots tillbaka till Sverige. I Ystad träffade han då Karl XII och deltog i anfallet på Norge 1716. Giovanni hade då konverterat till protestantismen och p.g.a. detta och att han inte bodde kvar i Italien konfiskerade italienska staten alla hans egendomar och hela förmögenheten. Giovanni bodde i Svarteborg från 1724 fram till sin död. Han gifte sig med Justina Gyllenskruf och de fick 13 barn. 1756 adlades han. I hans nekrolog sägs det: Efter avslutad aftonbön lyktades på Ramneberg hans långvariga och bragderika levnadslopp, den 20 april 1775, sedan han samma dag på förmiddagen under sin vanliga spatserritt i sporrsträck satt över sju grindar. Giovanni var då 93 år gammal! Gården Ramberg ligger också i Svarteborg. Giovanni Pinellos vackra gravsten finns på kyrkogården i Svarteborg.

 

Just nu är det problem med överföring av bildmaterial. Återkommer så snart problemet är löst.

Läs gärna fler artiklar av mig och andra författare här på Svensk Press. 

Kent Christensson