Pekka delger sina erfarenheter och några tips som är bra att ta med sig i styrelsearbetet, kanske framförallt i ordföranderollen. Från StyrelseAkademien berättar vi också vad som ligger i planerna för 2022.
Som alla känner till är Coronapandemin fortfarande besvärande och vi vidtar naturligtvis försiktighetsåtgärder för att minska riskerna för smittspridnming. Vi förutsätter att deltagarna på träffen är vaccinerade och ska på uppmaning kunna visa vaccinationsbevis.

Scandic CH bjuder på den prisbelönta frukosten. För er som ännu inte är medlemmar är kostnaden för nätverksträffen 120 kr + moms.

För anmälan: https://www.styrelseakademien.se/kalendarium/evenemang/cmp-01109-p9s2n/
Bli medlem i StyrelseAkademien Gävleborg: https://www.styrelseakademien.se/kalendarium/bli-medlem/

För mer information om StyrelseAkademiens verksamhet eller specifikt om nätverksträffen, kontakta
Kjell Gunnarsson, Verksamhetsledare
076-051 35 81
kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se