Den allmänna pensionen har nått en historisk bottennotering på 44 procent av slutlönen, långt ifrån målet på 60 procent. Det är inte bara en siffra på ett papper, det är våra liv och vår värdighet som står på spel.

Den totala pensionen har sjunkit till 70 procent av slutlönen. Andelen seniorer med tjänstepension har minskat från 93 procent 2014 till 89 procent 2022, vilket betyder att allt fler exkluderas från ekonomisk trygghet och allt som följer med det.

Att leva som senior i Sverige borde inte innebära en kamp för överlevnad. Vi har bidragit till samhället och betalat våra skatter. Nu förtjänar vi att leva resten av våra liv med värdighet och trygghet. Regeringen måste omedelbart agera för att återställa pensionsnivåerna till anständiga nivåer. Social trygghet har blivit en illusion, en tom fras i politikernas löften.

Seniorerna kan inte längre tystas. Vi återkräver vår rättvisa och värdighet. Det är dags att vakna upp och agera innan det svenska samhället förlorar ännu fler av sina föräldrar och föregångare till fattigdom, exkludering och otrygghet.

Uffe Bengtsson
Senior elitidrottsman och serieentreprenör
Grundare av gymkedjan WorldClass

Kontakt för intervju, föreläsningar och träningsseminarium:
https://saj.se/talare/ulf-bengtsson/